English version  
Βιογραφικό Παθήσεις Εξοπλισμός Τεχνικές Πελματογράφος Blog Επικοινωνία
   
 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ McKENZIE

Η μέθοδος McKenzie είναι μία ολοκληρωμένη στρατηγική αξιολόγησης, θεραπείας και πρόληψης μηχανικών προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών αρθρώσεων. Ανακαλύφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’50 από τον Νεοζηλανδό φυσικοθεραπευτή Robin McKenzie και στις μέρες μας διδάσκεται παγκοσμίως.  
Η φιλοσοφία της μεθόδου είναι η ενεργή συμμετοχή του ασθενούς και η εκπαίδευσή του πάνω στη φύση του προβλήματος, στην αυτοθεραπεία του και στην πρόληψη των υποτροπών.

Η μέθοδος ακολουθεί μία διαδικασία τριών βημάτων:

  1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η αξιολόγηση αρχίζει με την λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού και ακολουθείται από μηχανική κλινική εξέταση όπου ο ασθενής εκτελεί μία σειρά κινήσεων ή θέσεων. Ανάλογα με την ανταπόκριση των συμπτωμάτων στις κλινικές δοκιμασίες, προκύπτει η κατάταξη του προβλήματος του ασθενή στα μηχανικά σύνδρομα και καθορίζεται την κατάλληλη θεραπευτική στρατηγική φόρτισης.
  2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η μηχανική θεραπεία είναι μία σειρά εξατομικευμένων ασκήσεων. Η έμφαση δίνεται στην ενεργή συμμετοχή του ασθενή, γεγονός που ελαχιστοποιεί την ανάγκη για μεγάλο αριθμό επισκέψεων στο φυσικοθεραπευτήριο. Οι περισσότεροι ασθενείς μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στις ασκήσεις και στην πρόληψη μπορούν να πετύχουν την αυτοθεραπεία. Σε δύσκολες περιπτώσεις ο πιστοποιημένος στην μέθοδο θεραπευτής θα εφαρμόσει τεχνικές με τα χέρια μέχρι ο ασθενής να καταστεί ικανός να εφαρμόζει τις ασκήσεις μόνος του.
  3. ΠΡΟΛΗΨΗ: Εκπαιδεύοντας τον ασθενή για τη σπουδαιότητα της πρόληψης των μελλοντικών κρίσεων, την ανάγκη εφαρμογής του σωστού προτύπου στάσης στις καθημερινές δραστηριότητες, την συνέχιση του προγράμματος άσκησης και την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών συμπτωμάτων, μειώνεται ο κίνδυνος για πιθανές υποτροπές.

 

Η μέθοδος McKenzie κατατάσσει τους ασθενείς με σπονδυλικό πόνο σε τρία σύνδρομα:
Α) Σύνδρομο στάσης: Είναι το αποτέλεσμα παρατεταμένων στάσεων ή θέσεων που επηρεάζουν τις αρθρικές επιφάνειες, τους μύες ή τους τένοντες. Εμφανίζεται συνήθως σε νέα άτομα. Ο πόνος είναι πάντα τοπικός και μπορεί να αναπαράγεται σε θέσεις τελικής τροχιάς που διατηρούνται πολύ ώρα όπως σε κακή καθιστική θέση. Κανένας πόνος δεν εμφανίζεται σε κινήσεις σε ασθενείς με σύνδρομο στάσης και η ανακούφιση από τον πόνο συνήθως είναι άμεση όταν διορθωθεί η παρατεταμένη στάση.

Β) Σύνδρομο δυσλειτουργίας: Ονομάζεται έτσι γιατί συνεπάγεται κάποιου είδους προσαρμοστικής βράχυνσης, ουλοποίησης ή σύμφυσης συνδετικού ιστού που προκαλεί πόνο. Το χαρακτηριστικό του συνδρόμου είναι πόνος στο τέλος της τροχιάς κίνησης και μείωση του εύρους κίνησης. Όταν ο ασθενής κινηθεί μακριά από το τέλος της τροχιάς ο πόνος καταλαγιάζει. Η αποκατάσταση παίρνει χρόνο γιατί εστιάζεται στην αναμόρφωση των ιστών η οποία επιτυγχάνεται μέσα από ένα μεθοδικό πρόγραμμα ασκήσεων όπου οι ιστοί φορτίζονται επαναλαμβανόμενα για να επιστρέψουν στην λειτουργικότητά τους. Η εκπαίδευση του ασθενούς είναι απαραίτητη ώστε να καταλάβει ότι η διαδικασία θα διαρκέσει καιρό και θα είναι λίγο δυσάρεστη γιατί οι ασκήσεις θα είναι επώδυνες καθώς θα στοχεύουν στην τελική τροχιά ώστε να γίνει η σωστή φόρτιση των δομών.

Γ) Σύνδρομο διαταραχής: Είναι το πιο συχνό σύνδρομο με ποικίλα κλινικά συμπτώματα. Το εννοιολογικό μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει το σύνδρομο διαταραχής είναι αυτό της εσωτερικής μετατόπισης που συμβαίνει στο μεσοσπονδύλιο δίσκο (μετατόπιση, προβολή, κήλη). Το χαρακτηριστικό του συνδρόμου είναι η μεταβολή των συμπτωμάτων με συγκεκριμένες κινήσεις και η εμφάνιση προτίμησης κινητικής κατεύθυνσης. Όταν εφαρμόζονται συγκεκριμένες κινήσεις όπως πχ έκταση, τα συμπτώματα πχ πόνος στο γλουτό, γίνονται είτε πιο κεντρικά δηλαδή μετατοπίζονται κοντά στην οσφύ (επικέντρωση) είτε μειώνονται σε ένταση ή και καταργούνται. Είναι συχνό ο ασθενής να βλέπει άμεση μείωση των συμπτωμάτων με τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις.

Εικόνα 1: Εκτάσεις οσφυϊκής μοίρας από όρθια θέση.

 

Εικόνα 2: Οπίσθια έλξη αυχενικής μοίρας στην καθιστή θέση.

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
KINESIOTAPING
 
ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ TRIGGER POINTS
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ TAPING
 
ΜΕΘΟΔΟΣ McKENZIE